Huisregels

 • Respecteer een ander zoals je zelf gerespecteerd wilt worden
 • Roken in de gebouwen is verboden, op het terrein is roken toegestaan.
 • Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18. Er kan om een legitimatiebewijs gevraagd worden.
 • Voertuigen dienen stapvoets te rijden op het terrein.
 • Men dient altijd de instructie's van het bestuur en vrijwilligers op te volgen.
 • Het verhandelen, in bezit hebben en/of gebruiken van drugs is op het terrein ten strengste verboden. Bij constatering zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan.
 • De stichting alsmede haar bestuur en vrijwilligers aanvaarden géén aansprakelijkheid voor diefstal, vermissing, of beschadiging van eigendommen van deelnemers of bezoekers.
 • Van waargenomen diefstal zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 • De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel opgedaan binnen of buiten de gebouwen/tent.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in of buiten de gebouwen/tent zijn niet toegestaan.
 • De Stichting is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en/of diefstal van persoonlijke goederen.
 • Geweld wordt niet getolereerd.
 • Afval in de daarvoor bestemde bakken.
 • De A.P.V. is van toepassing.
 • Bij het niet naleven van de huisregels heeft het bestuur het recht de toegang tot het terrein te ontzeggen.

Bovenstaande regels zijn bekrachtigd in de bestuursvergadering van Stichting Truckrun Barendrecht.